A jak asertywność

o granicach psychologicznych i mówieniu nie

Asertywność to:
szacunek do siebie i innych,
stanowcze reagowanie na krytykę bez agresji i lęku,
umiejętność wyrażania siebie,
zdolność odmawiania i mówienia tak,
bycie w zgodzie z sobą,
obrona swoich praw bez atakowania innych.
Kto więc nie chciałby być asertywny?

Cele:

  • Poszerzenie wiedzy na temat asertywności i granic psychologicznych
  • Ćwiczenie umiejętności odmawiania
  • Nauka reagowania na ocenę pozytywną i negatywną

Tematyka zajęć:

  • Asertywność – czym jest i co to znaczy być asertywnym?
  • Granice psychologiczne – po co są jak o nie dbać?
  • Krytyka i pochwała – jak na nie reagować?

Dla kogo:

Warsztat skierowany jest do wszystkich, którzy chcieliby pogłębić swoją wiedzę i umiejętności z zakresu asertywności, szczególnie w obszarze terytorium psychologicznego.

Termin
Zapisy i szczegóły
505 059 694
sarakatulska@gmail.com
Koszt