Spotkania indywidualne

Psychoterapia i pomoc psychologiczna

Pragnę udać się z moim klientem w zatrważającą podróż do jego wnętrza, do jego ukrytych lęków, nienawiści i miłości, której nigdy nie pozwolił się rozwinąć. Wiem, że to i dla mnie, i dla niego podróż bardzo ludzka i nieprzewidywalna...

C.Rogers, O stawaniu się osobą.


Prowadzę konsultacje psychologiczne oraz terapię indywidualną osób dorosłych. Pracuję w podejściu humanistycznym integratywnym łącząc różne kierunki terapeutyczne. Najbliższe są mi: terapia skoncentrowana na kliencie, terapia Gestalt, terapia skoncentrowana na emocjach oraz focusing. W pracy psychoterapeutycznej najważniejszy jest dla mnie pełen empatii i akceptacji, autentyczny kontakt z drugim człowiekiem.

Pracuję z osobami cierpiącymi z powodu:

  • lęku, zagubienia,
  • zaburzeń nastrojów,
  • depresji,
  • nerwic,
  • poczucia braku sensu,
  • trudności w relacjach z innymi,
  • kryzysów osobistych,
  • braku akceptacji siebie,
  • traumatycznych wydarzeń,
  • zespołu niezaspokojenia emocjonalnego.