FOCUSING

warsztaty i sesje indywidualne

To co jest odcięte, nieodczute, pozostaje bez zmian. Kiedy zostanie odczute, zmienia się. Większość ludzi o tym nie wie. Wydaje im się, że jeśli nie pozwolą sobie poczuć negatywnej części siebie, pozostaną dobrymi osobami. Dzieje się odwrotnie, negatywne aspekty trwają niezmiennie latami. Kilka chwil poświęconych temu, żeby poczuć je w ciele, umożliwia zmianę.

Eugene Gendlin

Czym jest Focusing?

Nasze ciało przez całe życie gromadzi różne doświadczenia, naprawdę dużo wie, Focusing pozwala korzystać z tej wiedzy. Jest to rodzaj nieoceniającej uwagi kierowanej na ciało i bieżące doświadczenie. Focusing został opisany w trakcie badań nad psychoterapią przez Eugene’a Gendlina, który zauważył, że pewien rodzaj bycia ze swoimi aktualnymi doświadczeniami, pozwalał klientom uzyskiwać lepsze efekty w psychoterapii. Postanowił więc uczyć go także tych, którzy nie wchodzili w podobny proces spontanicznie. W ten sposób Focusing został zaadoptowany przez terapię humanistyczną. Szybko jednak uniezależnił się jako sposób rozwoju osobistego umożliwiający życiowe zmiany, możliwy do uczenia i stosowania także poza gabinetem terapeuty.

Na co pozwala Focusing?

  • Na bycie ze sobą i swoim doświadczeniem z życzliwością, ciekawością i nieosądzającą uwagą.
  • Uczenie się postawy dystansu do własnych przeżyć, by nie były zbyt odległe ani zbyt przytłaczające.
  • Stworzenie warunków umożliwiających zmiany.
  • Rozumienie siebie, swoich emocji, przeżyć.
  • Budowanie relacji zaufania ze sobą, a szczególnie ze swoim cielesnym doświadczeniem.
  • Na rozwój osobisty w życiu codziennym (często bez konieczności ponoszenia wysokich kosztów profesjonalnej pomocy).

Dla kogo?

Jeśli chcesz towarzyszyć swoim doświadczeniom w życzliwy sposób, bardziej rozumieć siebie i swoje przeżycia, korzystać z wiedzy twojego ciała, zyskać taki sposób bycia ze sobą, który wspiera zmiany, podejmowanie decyzji i świadomość siebie – to Focusing jest dla Ciebie.

Jak wyglądają zajęcia warsztatowe?

Warsztaty otwarte odbywają się w małej (od 8 do 12 osób) grupie i prowadzone są metodami aktywnymi. Uczestnicy zapraszani są do ćwiczeń indywidualnych, w parach, grupach oraz uczestnictwa w pokazach.

Każda osoba zainteresowana uczestnictwem, zostanie zaproszona na krótką, indywidualną rozmowę przed wzięciem udziału w spotkaniu.

Jak wygląda indywidualna sesja Focusingu?

To w dużej mierze zależy od Ciebie i Twoich potrzeb, o które z pewnością zapytam na początku spotkania. Możesz wybrać temat którym chcesz się zająć podczas sesji, możemy też wyruszyć w focusingową drogę startując od tego, co w danym momencie pojawia się w Tobie, w Twoim ciele, samopoczuciu i życiu.

Jeśli chcesz uczyć się Focusingu by wykorzystywać go w trakcie psychoterapii ze swoimi klientami lub sam chciałbyś zostać trenerem „metody”, możemy część spotkania przeznaczyć na omówienie sesji z metapoziomu pracując na żywym doświadczeniu. Możesz też podzielić się ze mną nagraniem sesji Focusingu partnerskiego i możemy razem poszukać pomocnych sposobów towarzyszenia drugiej osobie lub przyjrzeć się momentom utknięcia.

Sesja Focusingu trwa 50 minut.

Najbliższe warsztaty otwarte pt. „Focusing – droga do siebie”:

Termin warsztatów otwartych
listopad 2024
dokładny termin wkrótce
godz. 9.00 – 17.30
(z przerwą obiadową)
Zapisy i szczegóły
505 059 694
sarakatulska@gmail.com
(w zgłoszeniu proszę podać numer kontaktowy)
Koszt udziału w warsztacie
750 zł

Więcej o focusingu znajdziesz tu: