O mnie

Jestem psychoterapeutą, trenerem umiejętności społecznych i pedagogiem. Zajmuję się terapią indywidualną oraz prowadzeniem grup i warsztatów rozwoju osobistego. Współpracuję z Ośrodkiem Psychoterapii i Rozwoju Uniwersum w Gdyni oraz z Ośrodkiem Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie.

Ukończyłam Kurs Poradnictwa Psychologicznego; Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego oraz Studium Treningu Interpersonalnego. Jestem absolwentką czteroletniej Szkoły Psychoterapii w nurcie humanistyczno – doświadczeniowym w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra w Warszawie.

Odbyłam 300 godzin stażu klinicznego w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Stanisława Kryzana w Starogardzie Gdańskim oraz ponad 300 godzin stażu trenerskiego w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra w Warszawie. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Terapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej Stowarzyszenie Intra.

Posiadam certyfikat trenera Focusingu i terapeuty zorientowanego focusingowo wydane przez The International Focusing Institute w Nowym Jorku.

Brałam udział w szkoleniach i konferencjach:

 • roczny kurs Psychologii Procesu – Bogna Szymkiewicz, Hanna Wieloch, Wojciech Pierga, Wojciech Wojnarowicz, Maciej Popławski, Fundacja Studium Psychologii Procesu, Gdynia;
 • warsztat: „The Art of Getting Lost” – Frans Sandbergen, Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra, Warszawa;
 • kurs Pomocy Socjoterapeutycznej Dzieciom z Rodzin z Problemem Alkoholowym – Joanna Graniger – Ptaszkiewicz, Beata Krukowska – Rumińska, Fundacja ETOH, Warszawa;
 • szkolenie dla realizatorów programu „Szkoła dla rodziców i wychowawców – cz. III nastolatek” – Agnieszka Kop-Ostrowska, Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień;
 • warsztat: „Poważna zabawa – dynamiczny, ekspresyjny Focusing” – Rene Veugeleres, Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra, Warszawa;
 • warsztat: „Focusing w praktyce terapeutycznej” – Darek Tkaczyk, Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra, Warszawa;
 • całościowe szkolenie z Terapii Schematu (moduły I-III) – Marta Żurowska, Magdalena Kitłowska, Pracownia Terapeutyczna oraz Gabinety Psychoterapeutyczne adAlta (akredytacja ISST), Warszawa;
 • warsztat: „Focusing interakcyjny” – Claude Missiaen, Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra, Warszawa;
 • kurs Trening Umiejętności Społecznych (kurs I i II stopnia) – Monika Kolon, Centrum Doskonalenia Stimulus, Gdańsk;
 • warsztat: „Metody pracy psychoterapeutycznej z młodzieżą” – Anna Kwiatkowska, Ośrodek Psychoterapii i Rozwoju W poszukiwaniu siebie, Warszawa;
 • kurs Terapii Skoncentrowanej na Emocjach (EFT), level 1 i 2 – Kurt Renders, Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra, Warszawa;
 • konferencja pt. „Miłość, zależność, separacja”, Sekcja Psychoterapii PTP oraz Sekcja Naukowa Psychoterapii PTP oraz Sekcja Naukowa Terapii Rodzin PTP, Warszawa;
 • szkolenie pt. „Focusing relacji wewnętrznych” – Agnieszka Klimek, Warszawa;
 • międzynarodowa konferencja pt. „Moments of movements/Momenty zmiany”, Polskie Towarzystwo Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej Stowarzyszenie Intra oraz PCE Europe, Warszawa;
 • Studium Treningu Interpersonalnego, Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra, Warszawa;
 • kurs Integrativ Souling, Martin Siems, Fundacja Theosis i Souling Zentrum, Szczecin;
 • kurs Chrześcijańskiej Terapii Integralnej – Monika i Marcin Gajdowie, Szczecin;
 • Szkoła Treningu i Warsztatu Psychologicznego, Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra, Warszawa;
 • kurs „Kreatywne techniki pracy warsztatowej z grupą” – Rachela Molicka, Sopot;
 • psychoterapeutyczna konferencja szkoleniowa pt. „Sekrety Mechanizmu Projekcji” – Kees Cornelissen, Polski Instytut Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej, Gdańsk;
 • kurs Pomocy Psychologicznej, Pracownia Pomocy Psychologicznej dla Dzieci, Młodzieży i Rodzin, Gdańsk;
 • warsztat psychoedukacyjny dla profesjonalistów pt. „Szkoła dla rodziców i wychowawców” – Grażyna Fudzińska, Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień;
 • konferencja pt. „Zagrożenia rozwoju osobowości młodego człowieka na początku XXI wieku”;
 • konferencja pt. „Chore dziecko – chora rodzina. Holistyczna opieka nad terminalnie chorym dzieckiem i jego rodziną”;
 • warsztat pt. „Seksualność dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną i autystycznym spektrum zaburzeń” – Izabela Fornalik;
 • warsztat pt. „Drama(t) inności – o niepełnosprawności przez dramę” – Marta Jurczyk, Uniwersytet gdański;
 • konferencja pt. „Edukacja i rozwój integralny szansą dla Polski i świata”, Uniwersytet Gdański;
 • kurs Biblioterapia nie tylko w bibliotece, Ośrodek Biblioterapeutyczny Towarzystwa Przyjaciół Pedagogicznej Biblioteki Wojewdzkiej w Gdańsku;
 • zajęcia szkoleniowe z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej: „Jeśli nie zespół Aspergera co co?” – Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej Dzieci, Młodzieży i Rodzin.