Trening interpersonalny

W tego typu grupie człowiek zyskuje głębszą znajomość innych i swojego wewnętrznego „ja”, owego „ja”, które zazwyczaj jest ukrywane za fasadą. Dlatego ma lepsze kontakty z innymi, zarówno w grupie, jak i później w codziennym życiu.

Carl Rogers

Czym jest trening interpersonalny?

To intensywne doświadczenie rozwojowe w małej grupie, stwarzające okazje do uczenia się przez doświadczenie. Proponowana forma treningu jest pracą grupową opartą na procesie, nie ma z góry założonego programu nauczania. Uczestnicy decydują w jakim kierunku i tempie chcą iść w trakcie trwania zajęć, trener zaś facylituje i wspiera pracę grupy.

Jakie są korzyści z uczestnictwa?

  • Wzrost uważności na siebie (swoje ciało, emocje, potrzeby, reakcje) i innych.
  • Nazywanie i wyrażanie uczuć, potrzeb, wartości.
  • Przyglądanie się miejscu zajmowanym w grupie (jak inni oddziałują na mnie i jak ja oddziałuję na innych).
  • Uzyskanie informacji zwrotnych dotyczących własnych zachowań i tego, jakie wpływają one na inne osoby.
  • Usprawnianie umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej, (w szczególności używanie komunikatów typu „ja”).
  • Rozpoznawanie, przyglądanie się skuteczności i modyfikowanie stylów komunikacji z innymi.
  • Wzrost otwartości na różnorodność, konfrontowanie odmiennych opinii, rozwiązywanie konfliktów…

Dla kogo?

Trening interpersonalny jest wydarzeniem dedykowanym dla wszystkich, którzy chcą pogłębiać rozwój osobisty, zwłaszcza w obszarze komunikacji interpersonalnej. W sposób szczególny polecany jest managerom, osobom zarządzającym zespołami, grupami i pracującym z drugim człowiekiem.

Każda osoba zainteresowana uczestnictwem, zostanie zaproszona na indywidualną rozmowę przed wzięciem udziału w treningu.

Ile trwa?

Praca, w małej (do 12 osób) grupie odbywa się w ciągu następujących po sobie 5 dni, a całość pracy treningowej wynosi 40 godzin.

Termin
kwiecień 2024
godz. 9.00 – 18.00 (z godzinną przerwą obiadową)
Zapisy i szczegóły
505 059 694
sarakatulska@gmail.com
(w zgłoszeniu proszę podać numer kontaktowy)
Koszt
1500 zł

Więcej o treningu interpersonalnym znajdziesz tu: