Szkoła dla rodziców i wychowawców

Wychowanie jest jak konstruowanie samolotu, którego jednym skrzydłem jest miłość, drugim stawianie wymagań, jeśli któregoś z nich zabraknie, samolot nie poleci.

Czym jest „Szkoła dla rodziców i wychowawców”?

To cykl spotkań prowadzonych metodami aktywnymi przeznaczonych dla wszystkich, którzy chcą nawiązywać jeszcze bliższe i głębsze relacje z dziećmi lub wychowankami oraz doskonalić umiejętności wychowawcze.

Program oparty jest o koncepcję Wychowania bez porażek Thomasa Gordona oraz książkę Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły Adele Faber, Elaine Mazlish i stanowi okazję do wymiany doświadczeń, refleksji nad wychowaniem, a także nauki konkretnych umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej.

Jakie tematy podejmujemy?

W ramach warsztatów zajmujemy się takimi tematami jak: stawianie granic, wyrażanie uczuć, kary i konsekwencje, zachęcanie do współpracy, rozwiązywanie problemów i konfliktów, zachęcanie do samodzielności, udzielanie konstruktywnej pochwały, wpisywanie i uwalnianie od ról.

Co zyskujesz?

  • Wsparcie w trudnościach wychowawczych.
  • Zaświadczenie do Sądu lub awansu zawodowego.
  • Nowe umiejętności wychowawcze (także z zakresu asertywności i komunikacji).
  • Wiedzę z psychologii rozwoju oraz współczesnych koncepcji wychowania.
  • Materiały zawierające najważniejsze treści z zajęć.
Termin
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w godzinach od 17.00 do 20.00 po zebraniu grupy.
Zapisy i szczegóły
505 059 694
sarakatulska@gmail.com
Koszt
1000 zł od osoby / 10 spotkań