Warsztaty Rozwoju Osobistego

Każde spotkanie warsztatowe jest jak nowe narzędzie w skrzynce z narzędziami, którego można użyć do budowania relacji z sobą, innymi i światem…

Warsztaty rozwoju osobistego to jednodniowe spotkania tematyczne będące okazją do poznania siebie, podjęcia refleksji nad doświadczeniem życiowym, spotkaniem i rozmową z innymi, a przede wszystkim trenowaniem umiejętności społecznych w praktyce. Zajęcia prowadzone są metodami aktywnymi opartymi na koncepcji uczenia się przez doświadczenie. Wiedza i umiejętności zdobywane są w trakcie mini-wykładów, dyskusji, burzy mózgów, wymiany doświadczeń i innych ćwiczeń indywidualnych i grupowych.

WARSZTAT PRACY Z MONOLOGIEM WEWNĘTRZNYM

WARSZTAT ASERTYWNOŚCI

WARSZTAT KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ cz. I

WARSZTAT KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ cz. II

WARSZTAT ANTYSTRESOWY

WARSZTAT AKCEPTACJI SIEBIE

WARSZTAT O EMOCJACH

WARSZTAT O ZŁOŚCI