Jestem psychoterapeutą, trenerem umiejętności społecznych i pedagogiem. Zajmuję się terapią indywidualną oraz prowadzeniem grup i warsztatów rozwoju osobistego. W ramach misji kanonicznej pracuję jako doradca rodzinny w Poradni Rodzinnej oo. Dominikanów w Gdańsku.

Ukończyłam Kurs Poradnictwa Psychologicznego organizowany przez Pracownię Pomocy Psychologicznej dla Dzieci, Młodzieży i Rodzin w Gdańsku; Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego oraz Studium Treningu Interpersonalnego w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra w Warszawie. Obecnie jestem w procesie certyfikacji w ramach czteroletniego szkolenia terapeutycznego w Szkole Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra w Warszawie.

Odbyłam 300 godzin stażu klinicznego w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Stanisława Kryzana w Starogardzie Gdańskim. Uczestniczyłam jako kotrener w treningach organizowanych przez Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra w Warszawie (140 godzin). Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Terapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej Stowarzyszenie Intra.

Brałam udział w szkoleniach i konferencjach:

 • warsztat: "Metody pracy psychoterapeutycznej z młodzieżą" - Anna Kwiatkowska, Ośrodek Psychoterapii i Rozwoju W poszukiwaniu siebie, Warszawa;
 • kurs Terapii Skoncentrowanej na Emocjach (EFT) - Kurt Renders, Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra, Warszawa;
 • konferencja pt. "Miłość, zależność, separacja", Sekcja Psychoterapii PTP oraz Sekcja Naukowa Psychoterapii PTP oraz Sekcja Naukowa Terapii Rodzin PTP, Warszawa;
 • szkolenie pt. "Focusing relacji wewnętrznych" - Agnieszka Klimek, Warszawa;
 • międzynarodowa konferencja pt. "Moments of movements/Momenty zmiany", Polskie Towarzystwo Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej Stowarzyszenie Intra oraz PCE Europe, Warszawa;
 • kurs Integrativ Souling, Martin Siems, Fundacja Theosis i Souling Zentrum, Szczecin;
 • kurs Chrześcijańskiej Terapii Integralnej - Monika i Marcin Gajdowie, Szczecin;
 • kurs "Kreatywne techniki pracy warsztatowej z grupą" – Rachela Molicka, Sopot;
 • psychoterapeutyczna konferencja szkoleniowa pt. "Sekrety Mechnizmu Projekcji" – Kees Cornelissen, Polski Instytut Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej, Gdańsk;
 • warsztat psychoedukacyjny dla profesjonalistów pt. "Szkoła dla rodziców i wychowawców" – Grażyna Fudzińska, Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień;
 • konferencja pt. "Zagrożenia rozwoju osobowości młodego człowieka na początku XXI wieku";
 • konferencja pt. "Chore dziecko – chora rodzina. Holistyczna opieka nad terminalnie chorym dzieckiem i jego rodziną";
 • warsztat pt. "Seksualność dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną i autystycznym spektrum zaburzeń" – Izabela Fornalik;
 • warsztat pt. "Drama(t) inności – o niepełnosprawności przez dramę" – Marta Jurczyk;
 • konferencja pt. "Edukacja i rozwój integralny szansą dla Polski i świata";
 • kurs Biblioterapia nie tylko w bibliotece, Ośrodek Biblioterapeutyczny Towarzystwa Przyjaciół Pedagogicznej Biblioteki Wojewdzkiej w Gdańsku;
 • zajęcia szkoleniowe z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej: "Jeśli nie zespół Aspergera co co?" – Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej Dzieci, Młodzieży i Rodzin.