Szkoła dla rodziców i wychowawców

Wychowanie jest jak konstruowanie samolotu, którego jednym skrzydłem jest miłość, drugim stawianie wymagań, jeśli któregoś z nich zabraknie, samolot nie poleci.


"Szkoła dla rodziców i wychowawców" to cykl spotkań prowadzonych metodami aktywnymi przeznaczonych dla wszystkich, którzy chcą nawiązywać jeszcze bliższe i głębsze relacje z dziećmi lub wychowankami oraz doskonalić umiejętności wychowawcze.

Program oparty jest o koncepcję Wychowania bez porażek Thomasa Gordona oraz książkę Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły Adele Faber, Elaine Mazlish i stanowi okazję do wymiany doświadczeń, refleksji nad wychowaniem, a także nauki konkretnych umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej.

W ramach warsztatu podejmujemy takie tematy jak: stawianie granic, wyrażanie uczuć, kary i konsekwencje, zachęcanie do współpracy, rozwiązywanie problemów i konfliktów, zachęcanie do samodzielności, udzielanie konstruktywnej pochwały, wpisywanie i uwalnianie od ról.

Termin
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w godzinach od 17.00 do 20.00 po zebraniu grupy.
Koszt
550 zł od osoby / 10 spotkań
Zapisy i szczegóły
505 059 694
[email protected]